Aan de orde is het besluit waarbij het voornemen wordt uitgesproken tot een gemeentelijke herindeling van Hellevoetsluis met Brielle en Westvoorne.
De VVD verwijst naar de inhoudelijke bijdrage van Hans Reumkens van het IBH die hij als nestor van de raad namens de andere fractievoorzitters al heeft uitgesproken.
Ik hou het daarom ook inhoudelijk kort en sluit me natuurlijk aan bij de eerder door andere sprekers gemaakte complimenten aan onze begeleiders.
We nemen vanavond een gedenkwaardig besluit, waar de VVD, zoals algemeen bekend is, van meet af aan een voorstander van is geweest. Wij stemmen dan ook voor dit besluit.
Ik maak wel een inhoudelijke opmerking. We dragen het stokje als raden nu wat betreft de uitvoering over aan het college. De VVD wil echter wel dat de raad nauw betrokken blijft bij de nadere uitwerking en verdere stappen in het vervolgtraject. Daarbij is deelname aan een procesbegeleidingsgroep of hoe je deze ook noemt van groot belang.

Tot zo ver de inhoud.
Ik heb mij afgevraagd hoe ik mijn bijdrage zou eindigen. Ik had eerst nog het Voorne lied ten gehore willen brengen met gitaar en zang, bijv op de wijs van ‘Ik kan het niet alleen’ van De Dijk, of ‘Samen zijn’ van Willeke Alberti, of ‘Together we live, together we love’ van de Golden Earrings.
Maar zingen is niet mijn sterkste kant. En om nu niet het risico te lopen dat dan de publieke tribune leegstroomt, heb ik maar een gedicht gemaakt dat ik u ga voordragen
Het Motto daarvan is: We spreken niet meer over Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne,
maar alleen nog over de nieuwe gemeente Voorne. Dat is natuurlijk de werktitel voor de nieuwe gemeente. Een nieuwe naam moet er natuurlijk nog komen.

Mijn gedicht

Voorne is straks die mooie gemeente aan de Brielse Maas
Daar zijn straks op 1 april de geuzen de baas
Voorne is straks ook die gave gemeente aan het Haringvliet
waar je in de vesting veel toeristen ziet
Voorne is straks ook die zonnige gemeente aan Zee
Daar pik je op het strand een cocktailtje mee
Voorne wordt straks de gemeente van ons allemaal
en daar is dan aan goede dienstverlening heel normaal
De kernen zijn daarbij ook van groot belang
En goede communicatie naar de inwoners staat op het hoogste plan
Kortom een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren
En die ook voor iedereen kansen kan creëren
Laten we dus maar snel uitvoering geven aan het fusie initiatief
Want aan de horizon verschijnt een wenkend perspectief